วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

มาประชุมทางเน็ตกัน

การประชุมทางเน็ตหรืออีคอนเฟอเรนซ์ (eConference)

ความหมายของอีคอนเฟอเรนซ์
อีคอนเฟอเรนซ์ คือ การใช้เน็ตใน
• การประชุม
• การสนทนา
• การให้ความรู้และคำปรึกษา
- ทางการแพทย์
- ทางการทหาร
- การเรียน เป็นต้น

ประเภทอีคอนเฟอเรนซ์ มีหลายประเภท อาทิ
• เว็บคอนเฟอเรนซิ่ง (Web Conferencing)
• วีดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง (Video Conferencing)
• ออดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Audio Conferencing) เป็นต้น

ตัวอย่างซอฟแวร์และเว็บคอนเฟอเรนซ์
• ซอฟต์แวร์ “ไมโครซอฟต์เน็ตมีตติ้ง(Microsoft NetMeeting)”สามารถสื่อสารกันโดย ภาพ เสียง ตัวอักษร โปรแกรมเน็ตมีตติ้ง
• เว็บ “เวบเอ็กซ์ (www.webex.com)”ให้บริการสื่อสารทาง ภาพ เสียง ตัวอักษร

ประโยชน์ของอีคอนเฟอเรนซ์
• ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาประชุม
• ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่
• สามารถประชุมได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด

แนวโน้มของอีคอนเฟอเรนซ์
น่าจะมีเว็บเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกได้หลายด้าน และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
...................................................................................................

ไปวัดทางเน็ตกัน

ไปวัดทางเน็ตหรืออีเชิร์ซ (eChurch)

ความหมายของอีเชิร์ซ

อีเชิร์ซ คือ การใช้อินเทอร์เน็ตในการ

• หาข้อมูลด้านศาสนา
• ศึกษาคำสั่งสอน
• ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

การให้บริการของอีเชิร์ซ

• เชื่อมโยงหน่วยงานด้านศาสนา
• สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น


ตัวอย่างเว็บอีเชิร์ต

• เว็บ “อีเชิร์ซแอคทีฟดอตเน็ต (www.echurchactive.net)"
มีหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา อาทิ
- บทความ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ดาวน์โหลด
- พิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้น

• เว็บ “อีเชิร์ซยูเคดอตออร์ก (www.echurch-uk.org)”เป็นเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ สำหรับผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น

แนวโน้มของอีเชิร์ซ น่าจะมีการตั้งเว็บอีเชิร์ซในศาสนาต่างๆ มากขึ้น และน่าจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้น.........................................................................................................................

การจ่ายเงินทางเน็ตหรืออีแคช

การจ่ายเงินทางเน็ตหรืออีแคช (eCash)

ความหมายของอีแคช อีแคช คือ การจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเน็ต www.ecash.com

ขั้นตอนของอีแคช
• ผู้ซื้อสินค้าเปิดบัญชีที่ธนาคารที่มีระบบอีแคช
• ผู้ซื้อสินค้าต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากธนาคาร
• ผู้ขายสินค้าต้องมีบัญชีกับธนาคารที่ใช้ระบบอีแคช
• ผู้ขายสินค้าต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากธนาคาร
• ลูกค้าซื้อสินค้า และจ่ายเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างบริการอีแคช
• เพย์พาล (Paypal)
- โดย บริษัทเพย์พาล
- มีลูกค้ากว่า 64 ล้านคนใน 45 ประเทศ
- มีผู้ใช้กว่า 58 , 000 คนต่อวัน
- ไม่ต้องเสียค่าบริการแรกเข้าและค่าบริการรายปี

• อีวอลเล็ต (eWallet)
- คือ กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์
- โดย บริษัทไมโครซอฟต์
- เริ่มให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2542
- ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถซื้อได้หลายร้านค้า www.msmobile.com/news.php/2833.html

• อีคอยน์ (eCoin)
- คือ เหรียญอิเล็กทรอนิกส์
- โดย อีคอยน์ดอตเน็ต (eCoin.net)
- ใช้ในการจ่ายเงินตั้งแต่ 1 เซนต์ขึ้นไป

ตัวอย่างเว็บอีแคช มีมากมาย
• เว็บ “ อีแคชดอตเน็ต (www.ecash.net)” ให้ข้อมูล
- สินค้าและบริการ
- การลงทุน
- การตอบรับจากลูกค้า

• เว็บ “ อีแคชไดเรคดอตเน็ต (www.ecashdirect.net)” ให้ข้อมูล
- บริการจ่ายเงินทางเน็ต
- รวบรวมสินค้าสำหรับจ่ายเงินทางเน็ต
- มีการใช้งานหลายภาษา

ประโยชน์ของอีแคช
• มีความสะดวกรวดเร็ว
• เป็นบริการที่มีความน่าเชื่อถือ
• มีความปลอดภัยกว่าใช้เงินสด หลีกเลี่ยงจากการถูกขโมยเงิน
• หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีได้ เพราะไม่มีหลักฐานเหมือนใช้เช็คเงินสดแต่อาจผิดจรรยาบรรณ

แนวโน้มของอีแคช

คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้อีแคชเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอีแคชเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า


----------------------------------------------------------------

อีการ์ด คือไร อยากรู้คลิกซิ

บัตรอวยพรและบัตรเชิญหรืออีการ์ด (eCard)


ความหมายของอีการ์ด


อีการ์ด คือ บัตรอวยพรหรือบัตรเชิญหรือการ์ด ทางอินเทอร์เน็ต


ประเภทของอีการ์ด มีมากมาย อาทิ • อวยพรปีใหม่ • อวยพรวันเกิด • ส่งความรัก • เชิญร่วมงานต่างๆ เป็นต้นตัวอย่างเว็บอีการ์ด มีมากมาย

• เว็บ “ฮอลมาร์คดอตคอม (http://www.hallmark.com/)” มีหัวข้อ

- แบบการ์ดในวาระต่าง ๆ

- ข้อมูลสมาชิก

- บริการอื่น ๆเป็นต้น http://www.hallmark.com/

• เว็บ “บลูเม้าเทนดอตคอม(http://www.bluemountain.com/)”

มีหัวข้อ- การ์ดในเทศกาลต่างๆ

- การสร้างการ์ดด้วยตนเอง

- บริการดาวน์โหลดภาพพื้นหลัง และซอฟต์แวร์ถนอมจอภาพ

- เกมส์ต่างๆเป็นต้น http://www.bluemountain.com/

ประโยชน์ของอีการ์ด


• ผู้ส่งไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลาไปซื้อบัตรอวยพรหรือบัตรเชิญ

• ผู้ส่งไม่ต้องเสียค่าแสตมป์

• ผู้ส่งสามารถเลือกอีการ์ดได้หลายรูปแบบแนวโน้มของอีการ์ด

จำนวนของเว็บที่ให้บริการอีการ์ดและชนิดของอีการ์ดในเทศกาลต่างๆจะมีเพิ่มมากขึ้นรวมของฟรีในอินเตอร์เน็ต ( 3 )

ฟรี Code PHP

www.tosdn.com
รวม Code PHP มากมาย
thai - Eng
php.resourceindex.com
รวม Code PHP มากมาย
Eng
www.weberdev.com
รวม Code PHP มากมาย
Eng
www.freeprog.com
รวม Code PHP มากมาย


ฟรี Code ASP

www.hotscripts.com
รวม Code ASP มากมาย
Eng
www.sansuk.com
รวม Code ASP มากมาย
Thai
http://www.thaicreate.com
รวม Code ASP มากมาย
Thai
www.aspobjects.com
รวม Code ASP มากมาย > 1000
Eng
www.aspin.com
รวม Code ASP มากมาย มากกว่า 10000 Code
Eng
www2.aspcode.net
รวม Code ASP มากมายมี ASP.Net ด้วย
Eng
www.codeproject.com
รวม Code ASP มากมาย
Eng
www.aspfree.com
รวม Code ASP มากมาย


ฟรีข้อสอบเอนทรานซ์ TOEFL

www.eduzones.com
ให้ข่าวสารและข้อมูลเอนทรานซ์ แนะแนวการเลือกคณะ และฟรีดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเอนทรานซืตั้งแต่ปี 43 จนถึงปัจจุบัน
Thai
www.entrance.co.th
เสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการสอบเอนทรานซ์ ให้บริการ เฉลยข้อสอบเอนทรานซ์ วิชาต่าง ๆ ที่ คุณมา
Thai
www.freeesl.net
มีแบบฝึกหัดข้อสอบ TOEFL ให้ทดสอบ
Eng
www.toefl.org
เว็บไซต์ TOEFL อย่างเป็นทางการที่รวบรวมข้อมูลทุก อย่าง ที่เกี่ยวกับการสอบ TOEFL
Eng


ฟรีดาวน์โหลด


www.downloads-freeware.com
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีแวร์ มากมาย
Eng
www.tucows.com
สุดยอดเว็บฟรีดาวน์โหลดซึ่งเว็บนี้มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 30,000 รายกาย
Eng
www.jumbo.com
ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย
Eng
www.download.com
ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลด มากมายหลายประเภทโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลด
Eng
shareware.cnet.com
ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย โดยมี Metasearch ให้ค้นหาด้วย
Eng
www.softseek.com
ดาวน์โหลดแชร์แวร์ ฟรีแวร์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ มากมาย
Eng
www.driverzone.com
ฟรีดาวน์โหลดไดรเวอร์ทุกชนิดทุกยี่ห้อและสามารถค้นหาไดรเวอร์ที่ต้องการได้ด้วย
Eng
www.32bit.com
รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดฟรี ซึ่งจะแบ่งเป็นเป็นประเภทต่าง ๆ มีการจัดดันดับซอฟต์ด้วย
Eng
www.thaiware.com
เว็บไทยยอดนิยมที่ให้บริการฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ
Thai
www.thaiload.com
เว็บไทยอีกเว็บที่รวมซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ มีการจัดดันดับซอฟต์แวร์ด้วย
Thai
downloadshareware.com
มีแชร์แวร์ ฟรีแวร์ เดโม่ และซอฟต์แวร์ ให้เลือกดาวน์โหลด
Eng
www.rocketdownload.com
ฟรีดาวน์โหลดแชร์แวร์ต่าง ๆ มากมาย
Eng
www.freewaregames.net
รวมฟรีแวร์เกมทั้งเก่าและใหม่ โดยแบ่งเป็นประเภทเกมชนิดต่าง ๆ ให้เลือก และมีการจัดดันดับเกมยอดนิยมด้วย
Eng
www.freedownloadscenter.com
ฟรีดาวน์โหลดมากกว่า 20,000 รายการ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
Eng


ฟรี Font

www.f0nt.com
เว็บแห่งนี้จัดทำขึ้นมา เพื่อเผยแพร่แบบอักษรไทย สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Thai
รวมลิงค์ ฟรี Font
รวมลิงค์ ฟรี Font ไว้มากมายทั่วโลก
Eng
www.1001freefonts.com
ฟรีดาวน์โหลดรูปแบบตัวอักษร 1001 รูปแบบ ทั้ง PC และ Mac ตลอดจนมีการจัดอันดับ 20 รูปแบบตัวอักษรที่นิยมกันอีกด้วย
Eng
www.acidfonts.com
รวมรูปแบบตัวอักษรมากกว่า 2000 รูปแบบให้ดาวน์โหลดฟรีโดยเรียงตัวอักษร A-Z และจัดแบ่งหมวดหมู่ตัวอักษร
Eng
www.007fonts.com
มีตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 2000 รูปแบบ โดยเรียงตัวอักษร A-Z และในแต่ละรูปแบบจะบอกขนาดไฟล์ให้ด้วย
Eng
www.coolfonts.de
ฟรีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดมากมาย ซึ่งคุณสามารถรีวิวตัวอักษรทั้งหมดก่อนที่จะดาวน์โหลดได้ด้วย
Eng
www.abstractfonts.com
ศูนย์รวมตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกดาวน์โหลดหลากหลายหมวดหมู่
Eng
www.fontguy.com
รวมตัวอักษรประดิษฐ์หรือตัวอักษรที่สร้างด้วยมือ ไว้มากมายให้ดาวน์โหลดฟรี
Eng
www.fontfreak.com
รวม CP Fonts และ Mac ให้ดาวน์โหลด ฟรีเป็นจำนวนมาก
Eng
www.highfonts.com
มีฟรีตัวอักษรให้ดาวน์โหลดมากกว่ามากกว่า 2000 รูปแบบซึ่งสามารถรีวิวตัวอักษรดูก่อนจะทำการดาวน์โหลด
Eng
www.downloadfreefonts.com
ศูนย์รวมอักษรในสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลดฟรีมากกว่า 1000 รูปแบบ
Eng
www.all-4-free.com
ฟรีดาวน์โหลดตัวอักษรโดยเรียงจาก A-Z แต่ไม่ได้บอกขนาดของไฟล์
Eng


ฟรี Guestbook

www.cgi2you.com
เว็บนี้ใช้งานง่ายครับสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้
Eng
http://www.thaimisc.com
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้อลากหลายยิ่งขึ้น สร้างให้เวปไซต์ของคุณให้เป็นแหล่งชุมชมมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อระหว่างสมาชิกได้ง่าย ผู้ที่เข้ามาในเวปไซต์ของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายยิ่งขึ้น คุณไม่ต้องประสบกับปัญหากับเนื้อที่ในการใช้ ไม่ต้องมี server เป็นของตัวเอง ไม่ต้องเขียน CGI เป็น ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ฯลฯ
Thai
www.212cafe.com
1.สะดวกรวดเร็วในการขอใช้บริการ ขอเสร็จใช้ได้ทันที 2.สามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ได้เองตามความพอใจ3.สามารถ post ภาพประกอบได้ด้วย (ที่เดียวในเประเทศ)4.มีระบบ admin ที่สามารถ จัดการต่าง ๆ ภายใน guestbook ได้สะดวกรวดเร็ว5.มีระบบ search สามารถค้นหาข้อความใน guestbook ได้ตรงตามต้องการ6.เป็น FreeService ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
Thai
www.webguestbook.com
เว็บนี้จะสอนวิธีการใช้ Guestbook กับเว็บไซต์ของคุณและคุณสามารถเลือกรูปแบบของ Guestbook ได้ด้วยเช่น ภาษา พื้นหลัง ตัวอักษร สีของลิงค์และรูปแบบวันที่
Eng
www.guestbook.de
เว็บนี้คุณสามารถกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ของ Guestbook ได้ตามความต้องการแต่เว็บนี้มีเงื่อนไขว่าคุณต้องกรอกที่อยู่อีเมล์ ของคุณให้ถูกต้องเพื่อรอรับการตอบรับจากทางเว็บไซต์
Eng
www.guestbookcentral.com
การดูแลแก้ไข Guestbook จากเว็บไซต์นี้จะง่ายและสะดวกเพราะผู้สร้างได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานโดนเฉพาะ
Thai
www.freebok.net
รวมเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ มากมายรวมทั้ง Guestbook ด้วยและไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม
Eng
www.free-guestbook.net
เว็บนี้ใช้งานง่ายครับสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้
Eng--------------------------------------------------------------------

รวมของฟรีในอินเตอร์เน็ต ( 2 )

ฟรีอีการ์ด

www.thaiseek.com
ศูนย์รวมฟรีอีการ์ดให้เลือกส่งในหลากหลายโอกาสซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ของการ์ดที่ส่งได้ อาทิ เสียงดนตรี ข้อความ วันเวลาที่จะส่ง รูปแบบพื้นหลัง ขนาดอักษร และสีตัวอักษร ตลอดจนสามารถพรีวิวการ์ดก่อนส่งได้ด้วย
Thai
ecard.narak.com
ฟรีอีการ์ดที่มีทั้งอีการ์ดและคำอวยพรหวาน ๆ ให้เลือกส่งในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ มากมาย เลือกเพลง ประกอบ Ecard ได้ด้วย
Thai
ecard.sanook.com
ฟรีการ์ดอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนิเมชัน มีให้เลือกหลายวาระโอกาส และสวยมากมากครับ
Thai
www.e-cards.com
ฟรีอีการ์ดที่สามารถกำหนดเสียงดนตรีข้อความที่ส่ง สีพื้นหลัง และตัวอักษร
Eng
www.egreetings.com
แบ่งหมวดหมู่ฟรีอีการ์ดให้เลือกส่งในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถเขียนข้อความที่จะส่งลงบนการ์ดได้
Eng
www.dgreetings.com
ส่งให้ผู้รับ 4 คนได้ในครั้งเดียว สามารถกำหนดข้อความและเลือกเสียงดนตรีให้กับการ์ดอวยพรได้
Eng
www.dreamgreetings.com
รวมการ์ดอวยพรน่ารัก ๆ ให้เลือกส่งฟรี ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ของการ์ดที่ส่งได้ อาทิ คำอวยพรของคุณ สามารถกำหนดข้อความ ขนาดตัวอักษร วันเวลาที่จะส่ง และสามารถพรีวิวการ์ดก่อนส่งได้ด้วย
Eng
www.icqgreetings.com
มีอีการ์ดให้เลือกส่งฟรีซึ่งสามรถส่งให้ผู้รับได้ 10 คนในครั้งเดียว ตลอดจนสามารถกำหนดข้อความที่จะส่งบนการ์ดได้
Eng
www.thaiecard.com
ส่งอีการ์ดในวันวาเลนไทน์ และแสดงความยินดีในโอกาสอื่น ๆ
Eng
www.greeting-cards.com
สุดดยอดฟรีการ์ดแอนิเมชั่น 3 มิติสวยสามารถกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ของการ์ดที่ส่งได้ อาทิ เสียงดนตรี ข้อความ วันเวลาที่จะส่ง
Eng
www.lovein3d.com
ฟรีอีการ์ดแอนิเมชัน 3 มิติในสไตล์เกี่ยวกับความรักให้คุณณส่งไปให้หวานใจในโอกาสต่าง ๆ
Eng
www.all-yours.net
รวมการ์ดอวยพรน่ารัก ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกส่งในโอกาศต่าง ๆ ฟรีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีเพลงต่าง ๆ ให้คุณเลือกส่งไปพร้อมกับการ์ดด้วย
Eng


ฟรีสกิน Winamp & ICQ

1001skins.com
สกิน Winamp ของเว็บนี้ผมว่าสวยดี ผมก็ใช้ของเว็บนี้
Eng
www.lombergar.com
มีสกิน Winamp ให้เลือกพอสมควร
Eng
www.appleblossomart.com
มีสกิน Winamp ให้เลือกมากกว่า 7000 สกิน
Eng
www.winamp.com
ศูนย์รวม Winamp ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลดฟรี อาทิ สกิน 3 มิติ เกม รถยนต์ ภาพยนตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Eng
www.winamps.net
มีสกิน Winamp และสกิน ICQ สวย ๆ ให้คุณเลือกดาวน์โหลดฟรีโดยจะแบ่งเป็นระเภทต่าง ๆ ให้คุณเลือกถึง 22 ประเภท
Eng


ฟรีวอลเปเปอร์

http://star.sanook.com
รวมวอลเปเปอร์ รูปดาราที่ท่านชื่นชอบไว้มากมาย
Thai
www.thaiware.com
มีวอลเปเปอร์ ให้เลือกมากมาย โดยจัดเป็นหมวดหมู่ และมีการ Update ใหม่ ๆ เสมอ
Thai
www.gamewallpapers.com
แหล่งรวมวอลเปเปอร์ยอดฮิตทั้งใหม่และเก่ามากมาย โดยเรียงตามตัวอักษร A-Z และบอกขนาดของภาพด้วย
Eng
www.coolwallpaper.com
รวมวอลเปเปอร์ให้ดาวน์โหลดฟรีมากกว่า 500 ภาพ โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือกถึง 14 ประเภท
Eng
www.beautifulwallpapers.com
มีวอลเปเปอร์สวย ๆ น่ารักให้ดาวน์โหลดมากกว่า 1000 ภาพซึ่งแยกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น รถ การ์ตูน ธรรมชาติ กีฬา ฯลฯ
Eng
www.wallpapers.com
ศูนย์รวมวอลเปเปอร์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบแถมยังมีวอลเปเปอร์ปฎิทินให้เลือกดาวน์โหลดด้วย
Eng
www.aaathemes.com
สุดยอดเว็บฟรีวอลเปเปอร์สวย ๆ ซึ่งแยกประเภทต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 20 ประเภท
Eng
beautifulwallpaper.com
รวมวอลเปเปอร์ ดารานางแบบชื่อดังให้เลือกมากมาย โดนเรียงตามอักษร A-Z
Eng
www.wallpaper.as
มีฟรีวอลเปเปอร์ธรรมชาติ ดนตรี กีฬา และศิลปะให้เลือก
Eng
www.wallpapercentral.com
ศูนย์รวมภาพวอลเปเปอร์มากกว่า 1000 ภาพ โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือกถึง 20 ประเภท
Eng


ฟรีเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์

www.cmsthailand.com
รวม CMS สำหรับการทำเว็บไซต์ ทุกอย่าง ให้ดาวน์โหลด รวมถึง Modules ต่าง ๆ ด้วย
Thai
www.iconarchive.com
สุดยอดเว็บที่รวมฟรีไอคอนในแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 7000 แบบโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
Eng
www.free-icons.com
รวมไอคอน สวย ๆ น่ารัก ๆ มากกว่า 300 แบบ
Eng
www.ilicon.com
มีไอคอนการ์ตูนน่ารัก ๆ ให้เลือกฟรี พร้อมทั้งมีเครื่องมืออื่น ๆ ในการออกแบบเว็บไซต์ให้เลือกมากมาย
Eng
www.iconfactory.com
ให้ข้อมูลในการสร้างและออกแบบไอคอน พร้อมทั้งมีตัวอย่างเครื่องมือในการออกแบบให้เลือกดาวน์โหลดฟรี
Eng
www.topicons.com
รวมฟรีไอคอนสำหรับวินโดว์ และแมคอินทอช โยจะแบ่งออกเป็นไอคอนเกมและไอคอนการ์ตูนให้เลือก
Eng
www.iconlibrary.com
รวมฟรีไอคอนมีให้เลือกถึง 10000 แบบ
Eng
www.123webmaster.com
รวมฟรี Button ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
Eng
www.aaa-buttons.com
แหล่งรวมฟรี Button ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 3500 แบบโดยแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ
Eng
www.twebmaster.com
รวม Button และไอคอน ให้ดาวน์โหลดมากมาย เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
Thai
www.freebuttons.com
รวม Button ให้เลือกดาวน์โหลดฟรีโดยจะแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือกถึง 15 ประเภท
Eng
www.free-backgrounds.com
แบ่งประเภท Background ให้เลือกดาวน์โหลดถึง 12 ประเภท
Eng
www.abcgiant.com
รวม Background มากกว่า 1000 แบบให้เลือกดาวน์โหลด
Eng
www.aaa-backgrounds.com
แหล่งรวม Background ให้เลือกดาวน์โหลดจำนวนมากโดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ มากถึง 14 ประเภท
Eng


ฟรีเนื้อที่ทำโฮมเพจ

www.siam108site.com
พื้นที่ 250MB สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL และ FTP ได้ มีโปรแกรมสำเร็จรูป 29 ตัว พร้อมใช้งานทันที เช่น Wordpress, PHPNuke, phpBB
Thai
www.zendurl.com
500 MB Space,15 GB Bandwidth ,2 Databases, 2 Addon Domain Names,1 FTP Account
Eng
www.boxchart.com
ให้พื้นที่ 25 MB. สามรถรัน PHP และ mySQL และ FTP ได้
Thai
www.phitsanulok.com
ให้พื้นที่ 10 MB. Bandwidth 2 GB. มี FTP ให้
Thai
www.100free.com
ให้พื้นที่ 20 MB. ไม่จำกัด Bandwidth มี FTP ให้
Eng
รวมลิงค์ ฟรีพื้นที่ทำเว็บ
รวมลิงค์ ฟรีพื้นที่ทำเว็บ มีให้เลือกมากมาย
Eng
www.thai.net
เป็นภาษาไทย ใช้งานง่าย ได้ไม่มีโฆษณา เยี่ยมจริง ๆ น่าใช้มาก ๆ (10MB)
Thai
www.7host.com
ASP แต่น่าเสียดายมีโฆษณานิดหนึ่ง (50MB)
Eng
geocities.yahoo.com
มีคนใช้มากมายทั่วโลก ใช้ CGI ได้และสามารถ อัพโหลดด้วย FTP ได้ (15MB)
Eng
www.50megs.com
ให้พื้นที่ฟรี 50 MB โดยแลกกับการแสดงป้ายโฆษณา (คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบ Inline หรือ Popup)
Eng
www.freeservers.com
ให้พื้นที่ฟรี 20 MB โดยมีชื่อ Sub Domain Nmae ให้เลือกใช้ถึง 6 ชื่อ พร้อมมีอีเมล์ให้ใช้อย่างไม่จำกัด มี Guest Book, Counter
Eng
www.20m.com
ให้พื้นที่ฟรี 20 MB, Uploads ไฟล์ผ่านทาง FTP และมีมีอีเมล์ฟรีให้ใช้ด้วยครับ
Eng
www.hypermart.net
CGI มีคนทั่วโลก แต่น่าเบื่อตรงที่มีโฆษณามาก (10MB)
Eng


ฟรีจาวาสคริปต์

www.codetukyang.com
รวม java script ไว้มากมาย เป็นภาษาไทย โดยจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
Thai
www.zabzaa.com
รวม java script ไว้มากมาย เป็นภาษาไทย อธิบายวิธีใช้ไว้ด้วย ง่าย ๆ
Thai
www.wsabstract.com
รวม java script ไว้มากกว่า 500 รายการ แถมยังมีการสอนการเขียนโปแกรม java script อีกด้วย
Eng
webdeveloper.earthweb.com
เว็บฟรี java script ที่มีผู้นิยมใช้บริการ มากที่สุดเว็บหนึ่ง ซึ่งรวม java script ไว้มากมาย
Eng
www.js-examples.com
เว็บไซต์ที่รวม java script ให้โหลดไว้ค่อนข้างดีเว็บหนึ่ง ซึ่งสามารถค้นหาง่ายและดาวน์โหลดได้เร็ว
Eng
www.javafile.com
ศูนย์รวม java script ไว้มากมายนับไม่ถ้วนโดยแบ่งหมวดหมู่ของ java script ไว้ดีมาก
Eng
www.javascript.com
มากมาย
Eng
www.javascriptsearch.com
มากมาย
Eng
javaboutique.internet.c
มากมาย
Eng
www.codebrain.com
มากมาย
Eng
www.javascriptmall.com
มากมาย
Eng
www.developer.com
มากมาย
Eng
www.scriptlocker.com
มากมาย
Eng
http://javascript.internet.com
มากมาย
Eng
www.free-javascripts.com
มากมาย
Eng
www.javascript-page.com
มากมาย
Eng


**************************************************

รวมของฟรีในอินเตอร์เน็ต ( 1 )

ฟรีอีเมล์
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.gmail.com
เป็นอีเมล์ของ Google สุดยอดมากครับ ให้พื้นที่มากถึง 2 GB.
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://mail.lycos.com/lycos/Index.lycos
พื้นที่เก็บข้อมูลมากถึง 3 GB. ไม่จำกัดขนาดไฟล์แนบ
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://webmail.thai.com/
ฟรี อีเมล์ ชื่อคุณ@thai.com ให้บริการด้วยเนื้อที่ 5 MB พร้อมระบบสมุดเก็บรายชื่อ (Address book) และสร้างแฟ้มเพื่อจัดเก็บอีเมล์ต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://login.sanook.com
พื้นที่เก็บอีเมล์ถึง 1 กิกะไบต์ มีระบบระบบตรวจสอบไวรัส ,ระบบส่งต่ออีเมล์อัตโนมัติ มีรูปแบบหน้าจอ (Theme) ให้เลือกหลากหลาย
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://mail.mthai.com
MThA! เมล์ที่ให้พื้นที่เก็บอีเมล์ได้อย่างจุใจ ถึง 100 MB และยังสามารถแนบไฟล์ขนาดใหญ่ (เช่นรูปภาพ) ได้มากถึงคราวละ 10 MB พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบและป้องกันไว้รัสจากการรับส่งอีเมล์
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://mail.yahoo.com
ให้เนื้อที่อีเมล์ 1 GB. ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว กรองเมล์ขยะได้ดีมาก ๆ
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.hotmail.com
ให้เนื้อที่อีเมล์ 2 GB. และมีบริการต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เช่นตรวจเช็คไวรัส และสามารถป้องกันอีเมล์ที่ไม่ต้องการ
POP 3
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.thaimail.com/tos.html
ให้เนื้อที่อีเมล์ 5 เมกกะไบต์ แต่มีเงื่อนไขว่าหากไม่ใช้บริการนาน 3 เดือน ทางเว็บจะตัดอีเมล์ทิ้ง
Web-Mail
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://mail.chaiyo.com
ให้เนื้อที่อีเมล์ 100 เมกกะไบต์ บริการสอนการลงทะเบียนและใช้งานอีเมล์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีผู้ใช้มากกว่า 500000 ราย เป็นภาษาไทยทั้งหมด ใช้งานง่ายดีครับ
POP3
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.maildozy.com
ฟรีอีเมล์ของไทยที่ให้เนื้อที่เก็บอีเมล์ 100 เมกกะไบต์ มีระบบระบบรักษาความปลอดภัย 128 bit SSLใช้เครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
POP 3
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.thaimail.org
ให้เนื้อที่อีเมล์ 6 เมกกะไบต์
POP 3
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.graffiti.net
ให้เนื้อที่อีเมล์ 100 เมกกะไบต์ฟรีสกรีนเซฟเวอร์

http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.3dscreensaver.com
รวมสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติสวย ๆ น่ารักให้ดาวน์โหลดฟรีมากมาย โดยแต่ละไฟล์จะบอกลักษณะคุณสมบัติโดยรวม เช่น ขนาดไฟล์ที่จะดาวน์โหลด ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.seraline.com
ฟรีสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติแปลก ๆ สวย ๆให้เลือกซึ่งจะอัพเดต เสมอ ๆ แต่มีสกรีนเซฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไม่มากนัก
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.freesaver.com
มีสกรีนเซฟเวอร์ให้เลือกมากกว่า 1000 แบบซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ถึง 13 หมวดหมู่ และในแต่ละหมวดหมู่ยังเรียงชื่อจากตัวอักษร A-Z อีกด้วย
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.100freescreensavers.com
รวมสกรีนเซฟเวอร์สวย ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ให้เลือก อาทิ สัตว์ การ์ตูน ตลก ภาพยนตร์ ดนตรี ฯลฯ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.elitesavers.com
ศูนย์รวมฟรีดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์ซึ่งแบ่งประเภทต่าง ๆ ให้เลือกมากถึง 16 ประเภท มีการจัดอันดับสกรีนเซฟเวอร์ยอดนิยม
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.aaascreensavers.com
แหล่งรวมสกรีนเซฟเวอร์ ให้ดาวน์โหลดมากมาย ซึ่งแยกเป็นประเภทให้เลือกถึง 24 ประเภท
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.screensavershot.com
แหล่งรวมสกรีนเซฟเวอร์สวย ๆ น่ารัก ๆ หลายแบบให้เลือกมากกว่า 1000 แบบ โดยจัดเป็นหมวดหมู่
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.freesaver.com
ฟรีสกรีนเซฟเวอร์ 3 มิติแปลก ๆ สวย ๆให้เลือกซึ่งจะอัพเดต เสมอ ๆ แต่มีสกรีนเซฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไม่มากนัก
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.free-savers.com
ให้บริการฟรีดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสกรีนเซฟเวอร์ที่ให้ดาวน์โหลดนั้นจะบอกขนาดไฟล์ และระบบปฏิบัติการ
Engฟรี Web Board


http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.buildboard.com/
ระบบการใช้งานมีให้เลือกทั้งระบบเว็บบอร์ดและ Gallery บอร์ด สามารถเปลี่ยนรูปแบบของเว็บบอร์ดเป็นแบบ Table หรือแบบ List ได้ ระบบ My Album ซึ่งให้สมาชิกทุกคนมี Album ส่วนตัวให้ใช้งาน ฯลฯ
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://portal.yimsiam.com/Board/tabid/635/Default.aspx
สามารถ upload รูปภาพประกอบได้ (gif และ jpg) ง่ายด้วยการ post ข้อความเหมือนใช้ MS word มีระบบ search เพื่อค้นหากระทู้ที่ต้องการ
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.tantee.net/board/index.php
บริการ ทันที.เนต ฟรีเวบบอร์ด โฉมใหม่ เพียบพร้อม ด้วย Feature ต่างๆ ที่ให้คุณมากกว่าใคร แทรกภาพหรือไฟล์ ขนาดใหญ่สุดถึง 2 MB !!!
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://my.2poon.com/my/signin/
ฟรีเวปบอร์ด ที่เป็นมากกว่า เว็บบอร์ด สวยทันสมัยใช้งานง่าย พร้อมลูกเล่นเสริมมากมายที่ไม่มีใครเหมือน ระบบสมาชิกสมบูรณ์แบบ ทั้งไอคอน และโลโก้
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://ob.tc
ไม่จำกัดจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูล สามารถ Up รูปได้ และไม่จำกัดจำนวนรูป ไม่มีโฆษณา หน้าบอร์ด และหน้าอ่านบอร์ด
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.yimwhan.com/board/signup.php
คุณสมบัติของระบบมีมากมาย และท่านสามารถปรับแต่งเว็บบอร์ดได้เอง อาทิเช่น ใส่ Header , Footer ใส่ภาพพื้นหลัง (Background) และยังสามารถใส่เพลงในเว็บบอร์ดของท่านได้อีกด้วย และความสามารถอื่นๆอีกมากมาย
Thai
BBZnet.com
ให้บริการ Free Bullentin Board System หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า Free Webboard ซึ่งเป็นบริการฟรีแก่สมาชิกที่สมัครเข้ามาใช้งานและให้เนื้อที่เก็บกระทู้ไม่จำกัดจำนวน สามารถ add รูปได้
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.thaimisc.com/freewebboard
ใช้งานง่าย สะดวกในการแก้ไขที่สำคัญเป็นภาษาไทย
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.212cafe.com/freewebboard
1.สะดวกรวดเร็วในการขอใช้บริการ ขอเสร็จใช้ได้ทันที2.สามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ได้เองตามความพอใจ3.สามารถ post ภาพประกอบได้ด้วย (150 KB)4.มีระบบ admin board ที่สามารถ จัดการต่าง ๆ ภายใน webboard ได้สะดวกรวดเร็ว5.มีระบบ search topic สามารถค้นหาข้อความในกระทู้ได้ตรงตามต้องการ6.เป็น FreeService ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น7.พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.fastboards.com
สามารถรีวิวและทดสอบ Web Board ก่อนใช้งานจริง ไม่ยุ่งยากและสามารถ Post ได้สูงสุด 300 ข้อความ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.proboards.com
ไม่จำกัดกระทู้ที่ปิดประกาศและไม่จำกัด Web Board ต่อ Account
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.hostboard.com
สามารถออกแบและกำหนดรูปแบบ Web Board ของคุณได้เองตามต้องการ ลงทะเบียนไม่ยุ่งยากแต่ถ้าไม่ใช้ใน 3 อาทิตย์ ข้อมูลต่าง ของคุณจะถูกลบ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.boardhost.com
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถกำหนดรูปแบบของ Web Board ที่ต้องการได้
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.forumco.com
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง CGI Perl มีตัวอย่าง Web Board ให้ดูด้วย
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.eboards4all.com
ผู้พัฒนาเว็บสามารถใส่โลโก้และชื่อของเว็บไซต์ลงใน Web Board และผู้ใช้สามารรีวิวข้อความก่อนส่งได้
Engฟรีทำให้ชื่อโฮมเพจสั้นลง


http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.shorturl.com
http://username.shorturl.comhttp://username.vze.comhttp://username.2ya.comhttp://username.mirrorz.comhttp://username.alturl.comhttp://username.filetap.comhttp://username.spyw.comhttp://username.funurl.comhttp://username.mp3update.com
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.kickme.to/index.php
http://username.has.ithttp://username.knows.ithttp://username.shows.ithttp://username.does.ithttp://username.makes.ithttp://username.owns.ithttp://username.rules.ithttp://username.says.ithttp://username.rocks.it
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.cjb.net
http://username.cjb.net
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.ohgo.com
http://username.ohGO.comhttp://username.earthsucks.com
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.v3.com
http://go.to/usernamehttp://on.to/usernamehttp://get.to/usernamehttp://run.to/usernamehttp://fly.to/usernamehttp://easy.to/usernamehttp://welcome.to/usernamehttp://mypage.org/usernamehttp://been.at/usernamehttp://start.at/usernameฯลฯ
Eng
gonow.to
http://gonow.to/username
Engฟรีสอนภาษาออนไลน์

http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.1-language.com
free site for learning English online serving over 6000 daily users
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.englishpage.com
ติวภาษาอังกฤษทางเน็ตซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ Biginner , Lower Intermediate และ Upper Intermediate
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.yindii.com
บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตลอดจนมีตัวอย่าง ข้อสอบ TOEFL และ TOEIC ใให้ลองทำ
Thai
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.word2word.com/coursead.html
เว็บสอนภาษาออนไลน์ ซึ่งสอนภาษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 80 ประเทศ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.englishbaby.com
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง และภาพยนต์ นอกจากนี้ยังบอกคำศัพท์สแลงให้ด้วย
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.englishclub.com
ชุมชนสำหรับนักเรียนและอาจารย์ผู้รักภาษาอักฤษ ซึ่งจะสอนภาษาออนไลน์ ในเรื่องการพูด ฟัง อ่าน และ เขียน
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.travlang.com/languages
บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.englishlistening.com
ฝึกการฟังภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ในการฟัง
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.bkkonline.com/japan
บทเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ซึ่งแบ่งเป็นบทเรียน ต่าง ๆ ถึง 46 บท
Thaiฟรี Gif Animation

http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.animfactory.com
ศูนย์รวมฟรี Gif Animation มากกว่า 8,000 แบบ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกง่ายต่อการค้นหา
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.animations-galore.com
เว็บนี้ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปเพื่อดาวน์โหลดได้
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.webdeveloper.com/animations
ฟรีดาวน์โหลด แอนิเมชันมากกว่า 300 แบบ โดยเรียงตามตัวอักษร A-Z
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.animatedgif.net
รวมภาพแอนิเมชันให้ดาวน์โหลดฟรีถึง 5,000 แบบ โดยแบ่งเป็นประเทต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 40 ประเภท
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.gifart.com
แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.3d-animated.com
ศูนย์รวม Gif Animation แบบ 2 และ 3 มิติ ในสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกฟรี
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.gifanimations.com
ฟรี Gif Animation ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากกว่า 20,000 แบบ โดยแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.animationlibrary.com
ศูนย์รวมฟรี Gif Animation มากกว่า 2,000 แบบ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ให้เลือกง่ายต่อการค้นหา
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.1a-gifs.de
แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://animation-central.com
แหล่งรวมฟรีแอนิเมชันให้ดาวน์โหลดถึง 1,000 แบบ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกถึง 28 หมวดหมู่
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://gifs.net
แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://bestanimations.com
เว็บไทยที่รวมฟรีภาพกราฟิก แอนิเมชันการ์ตูนและทิปเทคนิคในการสร้างเว็
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.amazing-animations.com
ฟรีดาวน์โหลด แอนิเมชันมากกว่า 3,000 แบบ โดยเรียงตามตัวอักษร A-Z
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.animationonline.com
รวมภาพแอนิเมชัน 3 มิติน่ารัก ๆ ให้ดาวน์โหลดฟรีถึง 1,000 แบบ
Eng
http://www.bcoms.net/free/redirect.asp?url=http://www.arcadia-animations.com
แอนิเมชัน สวย ๆ ในแบบต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อออกแบบโฮมเพจฟรี
Eng